اخبار
واحد نظارت و برنامه ریزی

نام مسئول : حجت الاسلام و المسلمین خلیل امیری زاده

 

واحد نظارت و برنامه ریزی

مأموريت

«نظارت و برنامه ریزی عملكرد دبیرخانه و انجمن‌هاي علمي حوزه و انجام كارشناسي‌هاي مربوط ».

وظايف و اختيارات

1.      برنامه ریزی برنامه­های سالیانه و پنج­سالانه دبیرخانه و کارشناسی برنامه های انجمن­های علمی؛

2.       بررسي اساسنامه پيشنهادي انجمن‌ها و پيشنهادات اصلاحي آن؛

3.      نظارت بر حسن اجراي برگزاري مجمع عمومي و انتخابات انجمن‌ها؛

4.      نظارت بر تنظيم صورت­جلسه مجمع عمومي انجمن‌ها؛

5.      تهيه گزارش برگزاري مجمع عمومي و مصوبات آن جهت ارايه به مسئول دبيرخانه؛

6.      تهيه و تدوين پيش‌نويس ضوابط، معيارها نظارتی و برنامه های دبیرخانه و انجمن های علمی و اصلاحات پيشنهادي آن‌ها؛

7.      نظارت بر عملكرد انجمن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات  مربوط و ارايه گزارش آن به مسئول دبيرخانه؛

8.      تهيه گزارش دوره‌اي از عملكرد انجمن‌ها و ارايه آن به مسئول دبيرخانه؛

9.      تعيين امتيازات انجمن‌ها براي تخصيص بودجه و اعطاي ساير تسهيلات بر اساس ارزيابي عملكرد آن‌ها با همكاري بخش‌هاي مختلف دبيرخانه و...؛

10.  بررسي بيلان مالي و نظارت بر سر جمعداري اموال انجمن‌ها؛

11.  ارايه راهكار در راستاي افزايش كارآمدي، اثربخشي و بهره‌وري انجمن‌ها ؛

12.  پيشنهاد اصلاح ضوابط موجود دبيرخانه و تهيه پيش‌نويس مقررات مورد نياز واحد نظارت و برنامه ریزی و پي‌گيري تصويب آن‌ها در مراجع ذي‌صلاح؛

13.    بررسي شكايات و اختلافات احتمالي انجمن‌ها بر اساس ضوابط موجود و ارايه گزارش آن به مسئول دبيرخانه؛

14.    تعامل مؤثر و مفيد با ساير واحدهاي دبيرخانه؛

15.  پيشنهاد برنامه و بودجه واحد نظارت و برنامه ریزی؛

16.  ارايه گزارش دوره‌اي از عملكرد واحد نظارت و برنامه ریزی به مسئول دبيرخانه؛

 

17.  انجام امور محوّل از سوي مسئول دبيرخانه.